Adhe Rat Ko Jab Pita Ghar Par Nahin Hote To Sautele Maan Sautele Bete Ke…